De volledige benaming van deze ziekte is Ehrlichiose. Deze ziekte komt voor bij honden uit het Middellandse Zeegebied. De veroorzaker van deze ziekte is de parasiet Ehrlichia Canis. Net als Babesia is ook dit een tekenziekte en ook deze wordt overgedragen via de bruine hondenteek. Wanneer een hond gebeten wordt door een besmette teek, kan de hond geïnfecteerd raken met de Ehrlichia Canis parasiet. Deze nestelt zich dan in de witte bloedlichaampjes en verspreidt zich via het bloed door het hele lichaam.

De parasiet wordt voornamelijk overgedragen door de bruine hondenteek. Het leefgebied van deze teek is (op dit moment) in het zuiden, midden en oosten van Europa. De ziekte is verder alleen van hond op hond overdraagbaar via direct bloedcontact. Dit komt zelden voor.

Het verloop

Honden die besmet zijn met de ehrlichiaparasiet hoeven niet altijd ziek te worden. Worden ze wel ziek, dan kan Ehrlichia voorkomen in acute of chronische vorm.

Acute Ehrlichia

Bij acute Ehrichia wordt de hond al na 5 tot 21 dagen ziek. De hond kan koorts krijgen, sloom zijn en weinig eetlust hebben.

Chronische Ehrlichia

Bij chronische Ehrlichia verschijnen de symptomen pas na lange tijd en kunnen ze na behandeling weer terugkomen. De ziekteverschijnselen bij deze variant kunnen zijn bloedneuzen en problemen met ademhalen.

De symptomen van Ehrlichia

Veel voorkomende symptomen

 • Koorts
 • Sloomheid
 • Rillingen
 • Gebrek aan eetlust en afvallen
 • Bloedarmoede

Minder vaak voorkomende symptomen

 • Gezwollen lymfeklieren
 • Pijnlijke spieren en gewrichten
 • Neusbloedingen
 • Bloed in de urine
 • Rug en nekpijn
 • Ooginfecties
 • Toevallen
 • Ademhalingsproblemen
 • Hartproblemen

Hoe stelt de dierenarts de diagnose

De dierenarts kan door een bloedonderzoek vast stellen of een hond in aanraking is geweest met de ehrlichiaparasiet. Worden er antistoffen gevonden, dan is de hond besmet of besmet geweest. Zijn er bij de hond ook symptomen van Ehrlichia, dan is de hond bijna zeker besmet. Wanneer er nog geen diagnose is gesteld, kan er al begonnen worden met de behandeling.

Een hond kan al symptomen hebben van Ehrlichia, terwijl het bloedonderzoek dit nog niet uitwijst. Dit komt omdat antistoffen pas aangemaakt worden als er lichaamsvreemde stoffen in het bloed zitten. Deze antistoffen kunnen nog een tijdlang in het bloed blijven zitten, ook als de veroorzaker al weg is.

Het is belangrijk dat acute Ehrlichia op tijd wordt ontdekt. Wanneer er te laat met de behandeling gestart wordt, dan kan de acute variant overgaan in de chronische variant, en soms komt het voor dat de hond komt te overlijden. Dat is dan ook de reden dat er vaak al met de behandeling gestart wordt, ook als er nog geen diagnose is vastgesteld.

Wanneer je de dierenarts bezoekt, informeer hem dat over de geschiedenis van de hond en vertel hem dat de hond uit een Middelands Zeegebied komt. Daarnaast is het raadzaam om de hond op meerdere MIddelandse Zeeziektes te laten testen zoals Babesia en Leishmania.

De behandeling van Ehrlichia

De behandeling van Ehrlichia bestaat uit een antibioticakuur. Heeft een hond chronische Ehrlichia, dan krijgt hij antibiotica zodra de ziekte begint op te spelen. Wanneer de besmetting of de klachten al langer aanwezig zijn, dan zal de antibioticakuur ook langer duren.

Het is belangrijk om regelmatig het bloed te laten onderzoeken tijdens de antibioticakuur. Als de hond niet beter wordt, dan worden de symptomen mogelijk door iets anders veroorzaakt. Laat dan onderzoek doen naar andere mogelijke ziektes.

Het leven van de hond na Ehrlichia

Gelukkig kan een hond volledig genezen van acute Ehrlichia. In sommige gevallen kan het gebeuren dat acute Ehrlichia overgaan in chronische Ehrlichia. In dat geval kan een behandeling de hond symptoom vrij maken. Helaas kan bij chronische Ehrlichia sommige schade, zoals blindheid, blijvend zijn.

Alle feiten nog even op een rij:

 • De oorzaak van Ehrlichia is een parasiet in het bloed, honden kunnen besmet raken door een beet van de bruine hondenteek
 • De incubatietijd van acute Ehrlichia is 5 tot 21 dagen. De incubatietijd van chrinische Ehrlichia kan soms wel jaren zijn.
 • De symptomen van Ehrlichia zijn onder andere koorts, sloomheid en weinig eetlust
 • Ehrlichia wordt behandeld met antibiotica
 • Honden kunnen bij acute Ehrlichia volledig genezen