Wil jij graag één van onze schatten adopteren, lees dan hieronder hoe dat in zijn werk gaat. Heb je vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Stichting Second Chance Resue Greece draagt de verantwoording voor de dieren totdat ze geadopteerd worden en doen dit naar eer en geweten. Wij geven uitgebreide voorlichting mondeling en op papier vooraf.

Telefonische intake

De eerste kennismaking is altijd telefonisch. Met een telefonische intake kunnen wij al onze vragen aan jou stellen en jij kunt al je vragen bij ons kwijt. Na een succesvolle intake plannen we direct een afspraak voor een huisbezoek. Wij werken met een adoptiecontract

Het huisbezoek

Omdat wij zeker willen weten dat een door ons geplaatst dier goed terecht komt zal er altijd een huisbezoek plaats vinden. Soms komt het voor dat er meerdere gegadigden zijn voor een bepaald dier, aan de hand van het huisbezoek kunnen wij dan bepalen waar deze het beste op zijn plek gaat zijn.

Het transport

Zodra wij weten wanneer het dier aankomt in Nederland krijg jij dat als eerste te horen, de stichting zal het dier bij aankomst opvangen voordat het bij jou geplaatst wordt.

Controle door de dierenarts

Voordat het dier begint aan zijn reis naar Nederland, wordt het eerst gezien door een dierenarts. Het krijgt een paspoort en wordt geënt tegen honden of kattenziektes en tegen rabies.

Dit neemt niet weg dat een dier ziek kan worden na aankomst. Tot 2 weken  na aankomst zullen wij bijdragen  in de kosten. Hierna is dit de verantwoording van de adoptant. De adoptant verklaart op de hoogte te zijn van deze regel bij het tekenen van de adoptiepapieren.