Het herplaatsen en steriliseren van zwerfhonden uit Kreta en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het doneren van voeding voor de zwerfhonden ter plaatse.

Financieel beleid

De Penningmeester beheert de inkomsten en uitgaven en maakt een jaarlijks verslag.

Er komen onkostenvergoedingen binnen van de adoptanten van de honden. Van dit geld vliegen vrijwilligers naar Kreta om de honden op te halen en naar Nederland te brengen.

Overige vergoedingen:

  • Kilometervergoeding  voor de vrijwilligers voor huisbezoeken en het ophalen op het vliegveld, etc. a 19 cent per kilometer.
  • Medische onkosten op Kreta t.b.v. de geadopteerde honden 
  • Voer voor onze gastgezinnen 
  • Eventuele medische onkosten
  • Steriliseren van zwerfhonden ter plaatse

Wat overblijft wordt gedoneerd via een dierenwinkel op Kreta, waar de verzorgers dan het voer kunnen ophalen.