Jaarverslag 2024 Stichting Second Chance Rescue Greece

Dit jaar laat zich schetsen als een moeilijk jaar voor de stichting. Er was veel verloop in bestuursleden, maar het  nieuwe bestuur  is enthousiast van start gegaan.

We hadden 37 adopties. Er waren wat honden  teruggekomen die inmiddels allemaal weer een warm mandje gevonden hebben.

We werken nog steeds samen met Hectors House Crete en wat privé personen op Kreta.

Een organisatie staat of valt met vrijwilligers en daar zijn we dan ook erg blij mee. Met name onze gastgezinnen verdienen dan ook weer een warm dank je wel!

We hebben erg hard gewerkt aan het verkrijgen van tracers, hopelijk gaat dit op Kreta in 2024 eindelijk lukken.

Helaas hadden we veel uitgaven en is ons saldo bijna nihil, maar we hebben met donaties onze gastgezinnen op Kreta en Hectors House Crete een beetje kunnen helpen

Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven 2023

giro 1/1€ 1.790,85
InkomstenUitgaven
adoptie hond€ 13.740,00€ 793,10
adoptie kat€ 2.050,00€ 2.275,00
boxen€ 1.326,65
dierenarts€ 4.041,35
donaties€ 3.372,00€ 4.826,00
hotel€ 260,08
kilometers€ 1.561,40
overig€ 60,00€ 616,66
opvang€ 1.463,54
parkeren€ 256,50
tuigjes€ 1.560,00€ 939,11
vlucht€ 400,00€ 2.877,32
voer€ 1.136,96
zakelijk€ 276,35
Totaal€ 21.182,00€ 22.650,02
Resultaat-€ 1.468,02
Giro 31/12€ 322,83